Заместниците на областния управител посетиха ПГССХВТ „Антел Кънчев“Към началото на страницата