Милков представи на областния управител доклада за обществените поръчкиКъм началото на страницата