Язовирът в Бисерци бе предаден във владение на ДПУСЯКъм началото на страницата