Язовирът в Бисерци бе предаден във владение на ДПУЯКъм началото на страницата