Евгени Драганов участва в заседание на Координационното звено по Механизма за задържане в образователната система на деца и ученициКъм началото на страницата