Общински съвет Разград реши да бъде приложи предложения още през 2018 г. подход от Областния управител за решение на проблема с чистотата на атмосферния въздух в град РазградКъм началото на страницата