Областната преброителна комисия проведе първото си заседаниеКъм началото на страницата