Реализиран е важен етап от изпълнението на една от основните цели в Плана за действие на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград – разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафикКъм началото на страницата