Постоянната областна епизоотична комисия обсъди стриктното спазване на мерките за ограничаване разпространението на АЧС и промените в Закона за ветеринарномедицинската дейностКъм началото на страницата