Проведе се заседание на Областния оперативен екип към Областния съвет на превенция на домашното насилиеКъм началото на страницата