Петър Василев връчи наградите на победителите от първото издание на турнира, посветен на Георги ЦоловКъм началото на страницата