Без споразумение завършиха консултациите за състава на РИК-Разград за изборите за Европейски парламентКъм началото на страницата