Четири библиотеки получават енциклопедия за Балканските войни чрез Областния управителКъм началото на страницата