Комисията по заетост одобри предложението за Държавния план-прием в профилираните и професионални гимназии в Област РазградКъм началото на страницата