Отворена бе една ценова оферта за ремонта на джамията „Ибрахим паша“Към началото на страницата