Предоставяне на достъп до обществена информация

Наименование на услугата според СУНАУ

IV
Предоставяне на достъп до обществена информация

Област на функционална компетентност

АПОФУС
 

Нормативно oснование

Закон за достъп до обществена информация

Заповед РД-06-002 от 25.01.2017

Необходими документи

Заявление

Срок на изпълнение

14 дни съгласно чл.28, ал.1 от ЗДОИ

Такса

Съгласно Заповед No ЗМФ - 1472 от 29 ноември 2011 г. на Министъра на финанситеКъм началото на страницата