ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от Областна администрация Разград.

Областният управител и заместник областните управители са подали декларации пред органа по назначаването им.

Гюнай Хюсмен Подадена пред органа по назначаване
Нурие  Црънгалова Подадена пред органа по назначаване
Евгени Драганов Подадена пред органа по назначаване
Михаил Тодоров Подадена пред органа по назначаване
Иван Иванов Подадена пред органа по назначаване
Емилия Димитрова Подадена пред органа по назначаване
Маргарита Иванова Подадена пред органа по назначаване
Тодор Крушевски Подадена пред органа по назначаване
Анелия Чутуркова Подадена пред органа по назначаване
Росица Добрева Подадена пред органа по назначаване
Христина Христова Подадена пред органа по назначаване
Павлина  Белчева Подадена пред органа по назначаване
Акиф  Хасан Подадена пред органа по назначаване
Красимира  Димитрова Подадена пред органа по назначаване
Светлин Симионов Подадена пред органа по назначаване
Невин  Ахмедова-Емирова Подадена пред органа по назначаване
Диана Петрова Подадена пред органа по назначаване
Илияна  Иванова Подадена пред органа по назначаване
Антония Тодорова Подадена пред органа по назначаване
Емилия Стойнова Подадена пред органа по назначаване
Галина  Георгиева Подадена пред органа по назначаване
Росица Русева Подадена пред органа по назначаване
Йоана Монева Подадена пред органа по назначаване
Петя Петрова Подадена пред органа по назначаване
Петя  Димитрова Подадена пред органа по назначаване
Иван Иц. Иванов Подадена пред органа по назначаване
Емел Ахмедова Подадена пред органа по назначаване
Станислава Христова Подадена пред органа по назначаване
Красимир Великов Подадена пред органа по назначаване

  

Забележка: Декларациите на служителите от Областна администрация Разград са подадени пред органа по назначаване - Областен управител на област Разград и достъпа до тях се осъществява съгласно Закона за защита на личните данни.Към началото на страницата