Областен съвет за противодействие на корупцията

Акт за създаване: Заповед № 188/01.10.2010 г.
Последна актуализация: Заповед № ОКД-06-002/01.06.2017 г.Към началото на страницата