Постоянна областна епизоотична комисия

Акт за създаване: Заповед № ОКД 08-02/21.08.2013 г.

Последна актуализация: Заповед № ОКД-07-003/02.10.2020 г.Към началото на страницата