Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Акт за създаване: Заповед № ОКД- 03-01/04.05.2012 г.

Последна актуализация: Заповед № ОКД-03-003/04.06.2021 г.

 Към началото на страницата