Областен съвет за регионално развитие

Акт за създаване: Заповед № ОКД-09-02-01/16.01.2012 г.

Последна актуализация: Заповед № ОКД-01-002/01.06.2017 г.Към началото на страницата