Областен съвет за развитие

Акт за създаване: Заповед № ОКД-09-02-01/16.01.2012 г.

Последна актуализация: Заповед № ОКД-01-001/26.08.2020 г.Към началото на страницата