Комисия по чл.7а от УПОА за работа с предложенията и сигналите

Акт за създаване: Заповед № 61/03.05.2011 г.
Последна актуализация: Заповед № ОКД-15-001/04.06.2021 г.Към началото на страницата