Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация,създадена и съхранявана в Областна администрация-Разград.

За допълнителна информация:
Христина Христова - Старши експерт

тел.: 084/616 213

Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часаКъм началото на страницата