Tелефонен указател

  Факс:     084 / 662 114                                                                

Длъжност

Служител

Стая

тел. №


Политически Кабинет

Областен управител

Гюнай Хюсмен

703

084 / 616 201

 

Зам. обл. управител

Нурие Црънгалова

705

084 / 616 210

 

Зам. обл. управител

Евгени Драганов 710 084 / 616 241  

Главен секретар

Главен секретар

Михаил Тодоров

704

084 / 616 214

 

Връзки с обществеността
Връзки с обществеността

Радка Минчева

707 084 / 616 219  

Обща администрация

ДИРЕКЦИЯ "АПОФУС"

Директор 

Иван Радушев

808

084 / 616 230

 

Главен счетоводител

Росица Добрева

711

084 / 616 217

 

Главен експерт

Тодор Крушевски

804

084 / 616 204

 

Главен експерт

Анелия Чутуркова

801

084 / 616 239

 

Старши юрисконсулт

Йоана Монева

809 084 / 616 233  
Старши експерт

Христина  Христова

811а 084 / 616 213  
Специалист

Гьокшин Ибрахим

708 084 / 616 222  

Специализирана администрация

ДИРЕКЦИЯ " АКРРДС"

Директор

Орхан Бедиханов

807

084 / 616 235

 

Главен експерт

Красимир Великов

812 084 / 616 215  

Главен експерт

Невин Емирова

813

084 / 616 218

 

Главен експерт

Илияна  Иванова

813

084 / 616 238

 

Главен експерт

Антония Тодорова

703 084 / 616 201  
Специалист Росица Русева 813 084 / 616 237

 

Специалист

Иван Ицков

802

084 / 616 252

 

Специалист

Гюлбен Сабриева

811а 084 / 616 213  

Специалист

Садифе Ахмед 811 084 / 616 236  

Главен експерт

Светлин Симеонов

805

084 / 616 246

 

Главен експерт

Акиф Хасан

805а

084 / 616 208

 

Главен експерт

Красимира Димитрова

802а

084 / 616 242

 

Главен експерт

Диана Петрова

806

084 / 616 211

 

Старши юрисконсулт

Емел Ахмедова

809 084 / 616 233  

                                                                                                                                                                                    Към началото на страницата