Обявление за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на един самостоятелен обект и три помещения на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-16-001/08.06.2022 г. на Областния управителКъм началото на страницата