Координационен център във връзка с кризата в Украйна

След проведената работна среща на 07.03.2022г., бе сформиран Областен координационен център във връзка с кризата в Украйна с представители на общините и на териториалните подразделения на държавните институции. Той ще бъде председателстван от д-р Деян Димитров – областен управител, с координатор: Даниел Иванов.

 

Областния координационен център ще има следните компетенции:

  • Ще събира, обработва и предоставя два пъти в седмицата /вторник и четвъртък/ информация за наличните ресурси за настаняване на граждани пристигащи от Украйна
  • Ще съдейства на БЧК, НПО и граждани във връзка със събирането и предоставянето на хуманитарни помощи
  • Ще координира взаимодействието между държавните органи и местната власт за осигуряване на институционална подкрепа по отношение на здравеопазване, социално подпомагане, образование трудова заетост и др. възникнали нужди във връзка с приемането на украински граждани на територията на Р.България

 

Връзка с Областния координационен център ще се осъществява чрез:

тел. 0896/380 316 от 09.00 до 17.30 часа

e-mail: rz.oblast@rz-government.org

 

Освен Областния координационен център, за допълнителна информация или услуги, гражданите могат да използват и Единния информационен, правителствен портал: https://www.gov.bg/bg/ukraine, както и точен хиперлинк на БЧК Разград за дарения: https://www.redcross.bg/donations/view?donid=21Към началото на страницата