Eдинен информационен портал, като официален източник на информация за мерките и действията във връзка с кризата в Украйна

Българското правителство откри единен информационен портал, като официален източник на информация за мерките и действията във връзка с кризата в Украйна. В сайта, който се намира на следния адрес: https://gov.bg/bg/ukraine, е поместена следната информация: • Секция с актуални новини; • Напътствия за граждани, организации и фирми, желаещи да направят дарения за Украйна; • Информация в помощ на напускащите Украйна. Пълна информация за изискванията на граничния контрол при влизането в Република България. Указания за необходимите документи за самоличност. Актуални мерки, свързани с ограниченията от COVID-19. Информация за процедурата по получаване на статут за международна закрила на гражданите на Украйна, пристигайки у нас. Платформата има възможност за подаване на сигнали за помощ и евакуация на граждани. Порталът обработва информация за доброволци и дарители. Единният информационен портал, изграден от българското правителство, е първият в ЕС.Към началото на страницата