Доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна администрация Разград за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.Към началото на страницата