Анализ за удовлетвореността на потребителите на Административните услугив Областна администрация гр. Разград през 2020 г.Към началото на страницата