Избори за Народно събрание 2021 г.

                              

      УКАЗ № 9 ОТ 14.01.2021 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

Обн. ДВ. бр.5 от 19 януари 2021г.


На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 4, ал. 1 от Изборния кодекс

 

                                                                        ПОСТАНОВЯВАМ:
 

Насрочвам избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Издаден в София на 14 януари 2021 г.

Подпечатан с държавния печат.

 

Официален източник на информация: https://www.cik.bg/Към началото на страницата