Избори за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

                              

      УКАЗ № 213 ОТ 01.08.2022 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Обн. ДВ. бр.61 от 02 август 2022г.

 

                                                                  

Официален източник на информация: https://www.cik.bg/

 

Решение № 1198 от 02 автуст 2022 г. на ЦИК

Симулатор за гласуване с машина в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 

Разяснителна кампания по повод предстоящите избори за народни представители на 02 октомври 2022 г. /аудио и видео-анимирани клипове/.

 

          Гласуване с машина - видеоклип

        Гласуване с машина - видеоклип със субтитри

 Към началото на страницата