Електронни канали за комуникация

Предвид създалата се ситуация Областна администрация Разград препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

1. Заявяване на услугата по електронен път с портал еФорми

2. Система за Сигурно електронно връчване 

3. Единен портал за достъп до Електронни административни услуги

4. Секция "Административни услуги" на сайта на Областна администрация Разград


Забележка:

  • Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
  • При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
  • Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път  или с лицензиран пощенски оператор.


Към началото на страницата