2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственостКъм началото на страницата