1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственостbaner1
Към началото на страницата