1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проектКъм началото на страницата