2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициативаКъм началото на страницата