1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проектКъм началото на страницата