Областен управител

Областен управител

д-р Деян Димитров
(Решение № 5 от 12.01.2022 г. на МС на РБ)                    

   

Деян Димитров е роден на 22.08.1981 г. в гр.  Попово. Специализира международно хуманитарно право към Комитета на международния червен кръст във Варшава. До средата на 2012 г. е главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция “Морска администрация” към Министерство на транспорта. Завършва успешно магистратура по Международно търговско и морско право в Далиански морски университет - град Далиан, Китай. След завръщането си в България защитава научна степен доктор по право и е назначен за главен асистент по международно частно право в Института за държавата и правото към БАН. Участва в различни икономически форуми, дипломатически и търговски срещи. Занимава се с морски, инвестиционни, граждански, и търговско-правни въпроси.Владее английски, китайски и руски език.Към началото на страницата