Фотоконкурс - регламент

Областният управител на област Разград и Областна администрация Разград обявяват

 

ФОТОКОНКУРС

на тема

„Поглед от Лудогорието към Европа“ – европейското културно наследство във фотообектива на жителите на област Разград

 

   Конкурсът се организира в рамките на комуникационната инициатива на Областна администрация Разград на тема „Поглед от Лудогорието към Европа“ – европейското културно наследство във фотообектива на жителите на област Разград. Инициативата се провежда в изпълнение на Дейност 1 „Събития за популяризирането на европейското културно многообразие“ от Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз. Целта на инициативата е представяне на богатото и разнообразно културно наследство на Европа и запознаване на широката общественост в област Разград с културното многообразие в ЕС.

Регламент на фотоконкурса:

Участниците в конкурса ще бъдат разделени в три възрастови групи:

 • Първа възрастова група: фотографи на възраст до 14 години;
 • Втора възрастова група: фотографи на възраст от 15 до 18 години;
 • Трета възрастова група: фотографи на възраст над 18 години.

Общи изисквания към снимките, изпращани за фотоконкурса:

1.   Конкурсът ще включва авторски снимки с художествена стойност на обекти на културно-историческото наследство на държави – членки на Европейския съюз с изключение на България. Снимките трябва да са направени от жители на област Разград по време на техни посещения на европейски държави. Право на участие ще има всеки жител на област Разград;

2.   Всеки автор ще може да участва с максимум 2 снимки във фотоконкурса.

Технически изисквания към снимките, изпращани за фотоконкурса:

1.   Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и задължително да бъдат придружени от кратък текст, описващ забележителността, която е снимана и/или впечатленията на фотографа от мястото – до 500 знака.

2.   Снимките трябва да бъдат с висока резолюция. Големината на изображението трябва да бъде нe по-малка от 3000 пиксела по дългата страна. Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 300 dpi. Файловете не трябва да са по-големи от 10MB. Всеки автор трябва да може да предостави изходен файл (снимка в оригинален размер).

3.   Ще бъдат допускани следните допълнителни обработки на снимката:

 • обработка на яркост и контраст;
 • изостряне на изображението;
 • прекадриране на снимката. 

4.   Няма да бъдат допускани фотоколажи, както и снимки, които са грубо ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики. Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми.

 

Регистрация и участие във фотоконкурса:

   Снимките следва да бъдат представени в срок до 30 октомври 2018 г. в електронен вариант на имейл: r.mincheva@rz-government.org

   Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:

 • заглавие на снимката;
 • име,фамилия и адрес на автора фотограф;
 • кратък текст, описващ забележителността, която е снимана и/или впечатленията на фотографа от мястото – до 500 знака;
 • година на заснемане;
 • за участници под 18 г. – възраст и име на родител/настойник;
 • телефон за връзка.

Награди:

   Фотографиите ще бъдат оценени от компетентно жури.

   Най-добрите снимки ще бъдат подредени във фотоизложба, която ще бъде експонирана в трите най-големи общини в област Разград през ноември 2018 г.

   Победителите в конкурса ще бъдат обявени по време на тържествена церемония за откриване на изложбата, включваща и културна програма, която ще се проведе на 9 ноември 2018 г. Класираните на първите три места във всяка възрастова категория ще бъдат наградени от Областния управител на област Разград.Към началото на страницата