Aнализ за удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация Разград през 2017 год.Към началото на страницата