Приемно време

ПРИЕМНО ВРЕМЕ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АСОЦИАЦИЯ ВиК


 

ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК от 10 00 до 12 00 часа

 

В КАБИНЕТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ,

СТАЯ 703 В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗГРАД

 

ПРИЕМА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ГРАФИК, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА

ТЕЛЕФОН 084/ 616 201



Към началото на страницата