Вие сте тук:

Контакти

Точно наименование на администрацията
Областна администрация на област с административен център град Разград

Адрес: гр. Разград, бул.  "Бели лом" № 37А, ПК 7200

БУЛСТАТ: BG116045521

Банкова сметка: Транзитна сметка - IBAN - BG38CREX92603111253402 - "ТОКУДА БАНК" АД.

Работно време

  • Работното време на Областна администрация - Разград е от 9:00 ч. до 17.30 ч. с прекъсване за почивка от 12.00 ч. до 12.30 ч.
  • Работното време на звеното за административно обслужване е от 9:00 ч. до 17.30 ч. без прекъсване. В случаите, когато в 17:30 ч. има чакащи потребители на административни услуги във фоайето пред гишето в администрацията, работата на звеното за административно обслужване продължава до приключване на тяхното обслужване, но не по-късно от два астрономически часа след обявеното работно време.

Данни за кореспонденция
Тел.:  084 / 616 201 – Областен управител чрез технически сътрудник
Факс:  084 / 662 114 – Областен управител чрез технически сътрудник
Тел: 084 / 616 219 - Връзки с обществеността

Електронни пощи

rz.oblast@rz-government.org - Областен управител на област Разград
oa_razgrad@abv.bg - Връзки с обществеността


Интернет страница: http://rz.government.bg/Към началото на страницата