Договор № Ф-172015/01.10.2015 г. за извършване на услуги с предмет „Aбонаментна поддръжка на климатични системи, монтирани в работните помещения, в административната сграда на Областна администрация Разград“


Към началото на страницата