Протокол №1 от 28.09.2015г. с предмет на поръчка „Aбонаментна поддръжка на климатични системи, монтирани в работните помещения, в административната сграда на Областна администрация Разград“


Към началото на страницата