Протокол №1 от 15.09.2015г. с предмет на поръчка "Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на сървърна, компютърна и мрежова техника и периферни устройства на поддръжка и актуализиране на интернет и интернет страница на администрацията"


Към началото на страницата