Възлагане на обществена почръчка чрез публична покана с ID 9045914 с предмет „Aбонаментна поддръжка на климатични системи, монтирани в работните помещения, в административната сграда на Областна администрация Разград“

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Aбонаментна поддръжка на климатични системи, монтирани в работните помещения, в административната сграда на Областна администрация Разград“.

 

Публикувана в АОП под № 9045914


Прикачени файловеКъм началото на страницата