Възлагане на обществена почръчка чрез публична покана с ID 9045621 с предмет „Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на сървърна, компютърна и мрежова техника и периферни устройства на Областна администрация Разград.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

За обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

"Абонаментно сервизно обслужване, профилактика и ремонт на сървърна, компютърна и мрежова техника и периферни устройства на Областна администрация Разград; поддръжка на комуникационна техника; поддръжка и актуализиране на интернет и интранет страница на администрацията”

 

Публикувана в АОП под № 9045621


Прикачени файловеКъм началото на страницата