Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с ID 9045518 с предмет „ Внедряване на информационна система за управление на документооборота и управление на административните процеси в Областна администрация Разград“

 ДОКУМЕНТАЦИЯ

За обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Внедряване на информационна система за управление на документооборота и управление на административните процеси в Областна администрация Разград“.

 

Публикувана в АОП под №9045518


Прикачени файловеКъм началото на страницата