Асоциация ВиК Разград

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 14.11.2018 г.

Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 17.10.2018 г.
Бизнес план
Приложение към бизнес план
Допълнително споразумение № 1 към Договор № АВиК-Д-002/18.03.2016 г.
Проект на бюджет 2019 г.
Обяснителна записка към проект на бюджет 2019 г.

 

 

Редовно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 06.03.2018 г.
Покана за редовно Общо събрание - публикувана на 01.02.2018 г.
Годишен отчет за 2017 г.
Годишен финансов отчет
Отчет за изпълнение на бюджет 2017 г.
Инвестиционна програма 2017 г.
Инвестиционна програма 2018 г.
Бюджет 2018 г.
Промяна на писмени материали
Протокол №17/06.03.2018 г

 

 

Извънредно Общо събрание на Асоциацията по В и К гр. Разград на 11.01.2018 г.
Покана за извънредно Общо събрание - публикувана на 14.01.2017 г.
Решение № 213 на Общински съвет Опака
Решение № 311 на Общински съвет Попово
Протокол №16/11.01.2018 г. - публикуван на 18.01.2018 г.


Към началото на страницата